Cool

Competence oriented open learning for disadvantaged learners

Kauno rajono moterų fizinio aktyvumo skatinimo modelis – moterų sporto plėtrai Lietuvoje

Ar trūksta motyvacijos, ryžto ir laiko pradėti reguliariai sportuoti? O gal žinių apie sveikatą stiprinančius kasdienius pratimus? Tyrimai rodo, kad tik 5,7 proc. Lietuvos moterų per dieną užsiima sportu, kūno rengyba ar aktyviai leidžia laisvalaikį. Norint pakeisti situaciją siūlome išbandyti Sporto projekto veiklas, viena jų moterų dialoginės grupės, – tai metodas stiprinantis moterų socialinę integraciją, įgalinantis apmąstyti ir aptarti naujas bendras teigiamas patirtis bei žinias, mokyti bei mokytis vienai iš kitos,  ir taip  stiprinantis jų motyvaciją bei pastangas formuoti bendrus sveikus įpročius, t.y. atlieka svarbų vaidmenį  užtikrinant moterų socialinių įpročių ir nuostatų pokyčio formavimąsi. Moterys padeda viena kitai įsisąmoninti reguliaraus fizinio aktyvumo naudą ir paversti tai savo ir savo šeimos kasdienio gyvenimo būtina dalimi.

Iššūkis

Kaip motyvuoti Kauno rajono moteris užsiimti reguliaria fizine veikla?

Tikslinė grupė ar klientai

Trijų kartų Kauno rajono moterys: 12+ mergaitės, moterys iki 55 metų ir 55+

Sprendimas

Moterims pritaikyta reguliaraus fizinio aktyvumo programa su edukaciniais elementais Kauno rajone.

Viena iš programos veiklų – moterų dialoginės grupės, kurios padeda moterims ugdyti įprotį reguliariai užsiimti fizine veikla, ir taip parodyti gerą pavyzdį savo šeimos nariams.

Inovatyvumas

Moterų dialoginių grupių metodas stiprina moterų socialinę integraciją, suteikia joms galimybę apmąstyti ir aptarti naują bendrą teigiamą patirtį ir žinias, mokyti ir mokytis vienoms iš kitų, kurti bendruomeniškumo jausmą ir taip stiprinti jų motyvaciją bei pastangas ugdyti bendrus sveikus įpročius, t. y. atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant, kad moterų socialiniai įpročiai ir nuostatos keistųsi.

Idėjos išskirtinumas

Tarpusavio diskusijos ir projekto metu įgytos patirties bei žinių aptarimas stiprina ir palaiko moterų apsisprendimą reguliariai sportuoti.

Moterų dialoginėse grupėse gali dalyvauti tiek vyresnio amžiaus, tiek jaunesnės moterys.

Bendruomeniškumo jausmo kūrimas. 

Šeima, draugai ir kolegos informuojami apie sveikesnio gyvenimo būdo naudą.

Poveikis

Tikimasi, kad projektui pasibaigus, dauguma projekto dalyvių bus nusiteikusios ir įgiję gebėjimų tęsti reguliaraus fizinio aktyvumo veiklas savarankiškai. Taip pat, padidės moterų dėmesys lyčių lygybei sporte

Taps pavyzdžiu jaunajai kartai.

Pagerins moterų sveikatą ir fizinį aktyvumą. 

Įgyvendinimo galimybės kituose kontekstuose

Šio projekto veiklas galima lengvai pritaikyti bet kuriai tikslinei grupei, sprendžiant įvairias socialines problemas. Pavyzdžiui, migrantams, siekiant skatinti jų fizinį aktyvumą, sveiką gyvenimo būdą ir palengvinti jų integraciją į bendruomenes.

https://fb.watch/hhD3SFFaw3/

https://fb.watch/ecXhkHkWVt/

More about the project: http://www.lmsa.lmlo.lt/

Success stories of women in Lithuanian language: https://www.youtube.com/@zivilej8360/videos