Cool

Competence oriented open learning for disadvantaged learners

KYR - Know Your Rights

Kai darbuotojai migrantai pirmą kartą atvyksta į naują šalį, jie dažnai susiduria su netikrumu, nepažįsta vietos bendruomenės ir apskritai neturi pakankamai žinių apie savo teises darbe. Jie gali būti išnaudojami darbe, jaustis izoliuoti ir pasimetę. Dėl šios priežasties “KYR – Žinok savo teises” platforma ne tik patraukliai ir patogiai, vienoje vietoje, pasirinktoje šalyje (Islandijoje, Lietuvoje, Ispanijoje, Ispanijoje, Kipre ir Austrijoje) pateikia naudingą informaciją apie jų darbo teises, bet ir suteikia jiems galimybę susipažinti su vietos migrantais, gauti paramą iš bendraamžių mentorių arba tapti kitų migrantų mentoriais ir perduoti savo žinias vietos bendruomenei.

Iššūkis

Kaip sumažinti migrantų išnaudojimą darbo rinkoje?

Tikslinė grupė ar klientai

Darbuotojai migrantai 

Darbuotojų profesinės sąjungos

Viešosios įstaigos

Migrantai ir kt.

Sprendimas

Platforma, kurioje įvairiomis kalbomis pateikiama informacija apie migrantų teises darbo rinkoje, taip pat bendraamžių mentorių kontaktai.

Inovatyvumas

Platforma “Žinok savo teises” – atviras švietimo šaltinis įvairiomis kalbomis, skirtas įvairioms tikslinėms darbuotojų migrantų grupėms. 

Platforma taip pat suteikia erdvę, kurioje migrantai gali keistis žiniomis ir remti vieni kitus.

Idėjos išskirtinumas

Lengvai pasiekiama informacija daugeliui migrantų suprantamomis kalbomis. 

Informacija taip pat pateikiama patraukliu, trumpų vaizdo įrašų, formatu. 

Bendraamžiai mentoriai, kurie gali pasidalinti savo žiniomis ir patirtimi apie darbą toje šalyje su kitais migrantais ir tokiu būdu remti savo bendruomenės narius. 

Poveikis

Migrantai geriau supras savo teises darbe. 

Migrantai jaus paramą iš bendraamžių mentorių.

Įgyvendinimo galimybės kituose kontekstuose

Platformą galima pritaikyti ir ja gali naudotis tokios įstaigos kaip Užimtumo tarnyba ar kitos viešosiose įstaigos.