Cool

Competence oriented open learning for disadvantaged learners

EMKIT2

EMKIT2 är ett empowermentverktyg för invandrarkvinnor med låg utbildning/arbetslivserfarenhet. Det förberedande paketet består av en uppsättning moduler som behövs för att invandrarkvinnor med låg utbildning/arbetslivserfarenhet ska kunna gå en formell för-/yrkesutbildning och kan vara ett viktigt steg för invandrarkvinnors tillgång till sysselsättning och aktivt medborgarskap genom medvetet val av yrke, utveckling av individuell handlingsplan och förvärvande av kompetens.

Tackla utmaningar

Förbättra tillgången till förberedande utbildning/yrkesutbildning för invandrarkvinnor, särskilt de med låg utbildning/arbetslivserfarenhet, hjälpa dem att komma in på arbetsmarknaden och bli mer aktiva medlemmar i samhället.

Målgrupp, förmånstagare eller kunder

Rådgivare, mentorer/utbildare som arbetar med invandrarkvinnor inom vuxenutbildning, arbetsförmedling, socialkontor, icke-statliga organisationer.

Lösning

Det digitala verktyget innehåller bästa praxis som består av metoder, övningar och projekt som har visat sig vara effektiva i målgruppen.

Innovation

Rådgivaren och kvinnan identifierar situationen där hon befinner sig med hjälp av ett självbedömningsverktyg och pekar ut mål som ska uppnås i förhållande till hennes individuella behov.

Unikt försäljningsargument

Förutom effektivitet påverkar förslagen till bästa praxis arbetet bland kvinnor, infödda och invandrade, i deras förhållande till den miljö de lever i, institutionell såväl som social, och allmänt stärkande av självkänsla och självförtroende.

Påverkan

Utbildade och anställde lågutbildade invandrarkvinnor; 

Rådgivare, mentorer/utbildare är utbildade i hur man framgångsrikt identifierar elevens behov och genomför inlärningsprocessen;   

Fler invandrarkvinnor integreras i det sociala livet i värdlandet; 

Lågutbildade kvinnor och TCN vill göra ytterligare framsteg i sitt nya samhälle.

Genomförbarhet/överförbarhet

Det kan enkelt anpassas och överföras till alla målgrupper för att förbättra elevernas mediekunskap, sociala, medborgerliga och kulturella medvetenhet, vilket har visat sig vara viktiga faktorer för social integration och sysselsättning. Allt material i empowerment toolkit är kostnadsfritt och finns tillgängligt på EMKIT2: webbplats för alla som är intresserade av det.

För att veta mer

https://emkit2.projectsgallery.eu/sv/om-oss/ 

Kontaktperson:
Alina Vakoliuk  

Tel. Nr +46736618681

Email.: alina-.vakoliuk@folkuniversitetet.se