Cool

Competence oriented open learning for disadvantaged learners

Conesult

Endast 1% av entreprenörerna i det globala genomsnittet som ansöker om ett företagsinkubationsprogram accepteras. Det finns städer utan företagsinkubatorer. Det finns städer med företagsinkubatorer men färre ansökningar. Baserat på sådana statistiska uppgifter kom vi fram till acceptansproblemet. Numera är vårt uppdrag på Conesult att göra vårt företagsinkubationsprogram öppet och tillgängligt för alla med drömmar. Våran coach är vår community, och vårt inkubationsprogram är integrerat och automatiserat i vår plattform.

Tackla utmaningar

Entreprenörsutbildning har begränsad tillgång, både tidsmässigt och ekonomiskt. Praktisera – det är vad du behöver prioritera. Endast praktisk erfarenhet kan leda till framsteg.

Målgrupp, förmånstagare eller kunder

Första gången och tidiga entreprenörer som inte har erfarenhet / färdigheter och utan teamet.

Lösning

Öppen/digital/personlig företagsinkubator med integrerat innehåll för entreprenörsutbildning som är tillgängligt för alla.

Innovation

Program för inkubation av digitala företag som är tillgängligt för alla.

Unikt försäljningsargument

Våra coacher – vår gemenskap. Vi kan rådfråga varandra. Alla förtjänar feedback och professionell rådgivning.

Påverkan

Alla är unika, och idéerna är också unika. Conesult ger alla möjlighet att förverkliga sin affärsidé på ett unikt sätt, vilket är mer ef-fektivt för fallet.

Genomförbarhet/överförbarhet

Den digitala inkubatorn har inga begränsningar vad gäller tillgång, tid och pengar, vilket lockar fler och fler entreprenörer att ansluta sig till Conesult.